Contrato de préstamo

Reclamació extrajudicial d eliminació de clàusula sol, recàlcul de quotes i devolució de les quantitats indegudament cobrades
 • Materia: Derecho Civil
 • Especialidad: / Derecho Civil / Obligaciones y contratos / Contrato de préstamo
 • Número: 8620
 • Tipo de caso: Caso Extrajudicial
 • Voces: CLÁUSULA SUELO, Concepto de cláusula suelo. La inclusión de una cláusula suelo en contratos y escrituras de crédito., Tratamiento de la cláusula suelo en la jurisprudencia española. La Sentencia del Pleno de la Sala I del Tribunal Supremo de 9
 • FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 08-11-2016

SUMARIO

- DOCUMENTOS JURIDICOS DEL CASO

- EL CASO

- PROCEDIMIENTO JUDICIAL

 • Partes
 • Peticiones Realizadas
 • Argumentos
 • Normas y Artículos relacionados
 • Documental aportada
 • Prueba
 • Resolución judicial

- JURISPRUDENCIA

- FORMULARIOS JURIDICOS RELACIONADOS

- BIBLIOTECA

 • Libros
 • Artículos jurídicos

- CASOS RELACIONADOS

Documentos originales presentados en el juzgado
Visualización de documentos:El caso


Supuesto de hecho.
Barcelona, 05-10-2016

Un matrimoni que té contractades dues hipoteques amb el mateix banc sol·licita assessorament a la seva advocada a fi que pugui fer les gestions oportunes lloc que han tingut recent coneixement que els seus contractes d'hipoteca contenen una clàusula sòl.
L'advocada decideix reclamar primerament a l'entitat bancària i aquesta  respon que procedirà a la devolució dels imports cobrats indegudament i que ja havia exclòs anteriorment la clàusula sòl dels citats contractes.Objetivo. Cuestión planteada.

L'objectiu del client és que se li eliminin dels contractes d'hipoteca que tenen la clàusula sòl i que se'ls retornin els imports cobrats indegudament.La estrategia. Solución propuesta.

L'advocada en un primer instant decideix sol·licitar les mesures a l'entitat bancària a fi d'evitar un procediment judicial. L'advocada planteja la comunicació com si d'una demanda es tractés, indicant la abusividad de la clàusula sòl i les seves peticions.

Cantidad de casos completos visualizados en el mes: